Numery kont bankowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu

 

Podatek od towarów i usług (VAT)

    65 1010 1469 0000 2622 2200 0000

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

    18 1010 1469 0000 2622 2100 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

    15 1010 1469 0000 2622 2300 0000

Karta podatkowa (KP),
kary i grzywny (GK),
podatek od spadków i darowizn (SD),
podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

    09 1010 1469 0000 2622 2700 0000

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2005r.w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz.Urz. Min. Fin. nr 16, poz. 135 z 2005r.)

 

Opłaty z tytułu reklam napojów alkoholowych

Rachunek Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów,
prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Opłaty z tytułu reklam
napojów alkoholowych
zgodne z deklaracją DRA-1

    48 1130 1017 0200 0000 0013 7186

Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz.U. z 2007r, nr 70, poz. 473, z poźn. zm.) Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2011r w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych (Dz.U. z 2011r, nr 61, poz. 311)- DRA-1 Więcej informacji.


Opłata skarbowa

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy,
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań

PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Joomla templates by a4joomla